Magazine Luiza Batedeira Mallory Giromax 200w - 4 Velocidades - R$39,00